No story, nothing…  Jag heter Petra Dokken, är journalist och storyteller. 

Vi människor har i alla tider använt berättelsen, för att försöka förstå vår värld. En berättelse förmedlar något djupt mänskligt, “we are wired for story” – den sätter nämligen ord på känslor. Berättelsen – storytelling – känns, berör och engagerar. 

Jag har arbetat både här hemma och internationellt, träffat väldigt många människor och företag med sina helt unika berättelser och drömmar. Idag använder jag mina erfarenheter som skrivande journalist ute på fältet och som internationell trendforskare för att möta vår tids längtan. Som storyteller hittar jag berättelsen och gör den tillgänglig som ett verktyg, ett sätt att skapa förtroende, gemenskap, och för att förmedla kunskap. Berättelsens oemotståndliga kraft ligger i att den fastnar.