Kontakt


Berättelser som behöver få sina röster hörda…

Dokken & Co AB har aktivt valt att vara stödmedlem, fadder respektive volontär som erbjuder tjänster pro bono till ett antal föreningar som arbetar för djurens och naturens rättigheter:

WWF, Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen och Hundstallet Göteborg