Kontakt


header-about

petra

Mobil/Facetime: +46 700 43 46 13

Mejl: petra.dokken@gmail.com

Mötesplats: Tredje Långgatan, Göteborg

Sociala Medier: LinkedINFacebookInstagram 

”It would not be too much to say that myth
is the secret opening through which the inexhaustible energies
of the cosmos pour into the human cultural manifestation.”


– Joseph Campell

Berättelser som behöver få sina röster hörda…

Dokken & Co AB har aktivt valt att vara stödmedlem, fadder respektive volontär som erbjuder tjänster pro bono till ett antal föreningar som arbetar för djurens och naturens rättigheter:

WWF, Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen och Hundstallet Göteborg